Expander wprowadza produkt strukturyzowany „Precyzyjna Strategia II”

05.09.2014 | Expander

Precyzyjna Strategia II” to kolejna edycja produktu strukturyzowanego oferowanego przez Expander Advisors, a przygotowanego przez TUnŻ „WARTA” S.A
 
Precyzyjna Strategia II” jest powiązana z luksemburskim funduszem absolutnej stopy zwrotu Ethna – Aktiv E, którego nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów oraz wzmożona ochrona kapitału. Cel ten realizowany jest poprzez aktywne zarządzanie kapitałem i dostosowywanie portfela do aktualnych oraz prognozowanych warunków rynkowych. Na przestrzeni lat fundusz udowodnił swoją skuteczność i stabilność.
 
Zarządzający funduszem inwestują przede wszystkim w stabilne i płynne aktywa, obligacje i, w ograniczonym stopniu, w akcje, stosując się do następujących zasad: depozyty terminowe i rynek pieniężny w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz może w nich ulokować do 100% aktywów. Obligacje rządowe i korporacyjne są starannie wyselekcjonowane z różnych sektorów i krajów na podstawie reputacji. W przypadku rynku akcji ekspozycja nigdy nie może przekroczyć 49% aktywów. Fundusz stara się inwestować w spółki z wysoką kapitalizacją rynkową. Jednak nie wyklucza również inwestycji w spółki mniejsze. Na światowm rynku walutowym ekspozycja nie może przekroczyć 30% wartości portfela. Ethna – Aktiv E w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz krajów OECD.


Klient partycypuje w wynikach osiąganych przez fundusz Ethna – Aktiv E. Premia obliczana jest w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia. Jest ona równa uśrednionemu wynikowi funduszu z siedmiu odczytów, pomnożonemu przez poziom partycypacji, który różni się w zależności od wariantu produktu. W momencie przystępowania do umowy klient otrzymuje informację o przedziale, w którym będzie znajdował się wskaźnik partycypacji. Natomiast jego ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.
 
Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna, w zależności od wariantu i odnosi się do poziomu składki alokacyjnej tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia będącej procentem składki alokacyjnej podlegającym ochronie. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 3 września do 9 października 2014. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł. 


/mp

TAGI:

Expanderproduktyprodukty strukturyzowane

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę