Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu - nieszablonowa mieszanka

17.01.2020 | Paweł Bystrek, Ewa Bartosiak

Data analizy: 17 stycznia 2020 r.

Fundusz: Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)

Segment: dłużne zagraniczne

Grupa: globalne High Yield

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (d. Skarbiec Lokacyjny) jest jedną z możliwości zbudowania przez krajowych inwestorów ekspozycji na rynek obligacji o podwyższonym ryzyku emitenta. W odróżnieniu od większości konkurentów nie mamy tutaj jednak do czynienia bądź to z całkowitym zaangażowaniem w papiery zagraniczne, bądź wyłącznie koncentracją na rodzimych emitentach. Zarządzający funduszem dysponuje bowiem znaczną elastycznością, zarówno jeśli chodzi o poziom ryzyka kredytowego, jak i alokację geograficzną. W efekcie stosowana jest rzadko spotykana na krajowym rynku mieszanka inwestycji zagranicznych przy wykorzystaniu produktów z oferty największych na świecie instytucji zarządzających aktywami (jak JP Morgan, iShares, PIMCO czy Fidelity) oraz bezpośrednich inwestycji w dług skarbowy i obligacje polskich firm. korporacyjny. Dzięki takiemu podejściu rodzimi inwestorzy otrzymują produkt, w którym ryzyko upadłości pojedynczego emitenta jest wyraźnie rozproszone, co redukuje skalę wpływu ewentualnych trudności w terminowej spłacie zobowiązań na wartość jednostki funduszu. Duże zaangażowanie w jednostkach funduszy zagranicznych oraz w obligacjach rządowych pozytywnie przekłada się również na płynność portfela. Z kolei obecność instrumentów skarbowych umożliwia zarządzającemu poszukiwanie stóp zwrotu również z innych źródeł niż wyłącznie z globalnego rynku high yield.          

Uzasadnienie oceny
Z uwagi na nieszablonową konstrukcję portfela oraz relatywnie niską reprezentację produktów zbliżonych polityką inwestycyjną ocena tego funduszu jest utrudniona. Z pewnością na jego korzyść przemawiają znaczące rozproszenie ryzyka kredytowego pojedynczych emitentów w przypadku inwestycji zagranicznych oraz dość konserwatywne podejście przy budowaniu ekspozycji na firmy krajowe. Wśród nich znajdziemy bowiem głównie banki oraz duże firmy deweloperskie, mające szeroką reprezentację w portfelach krajowych funduszy. W przypadku części z tych instrumentów mamy do czynienia z obligacjami denominowanymi w twardych walutach, co umożliwia zarządzającemu czerpanie korzyści z tzw. punków swapowych. W naszej opinii to właśnie relatywnie długa lista źródeł potencjalnych stóp zwrotu jest kolejną z zalet tego rozwiązania. Nie jest natomiast oczywistą sama ocena wyników na tle konkurencji. Z jednej strony produkty, w których ekspozycja na globalny rynek obligacji przedsiębiorstw jest wyraźnie wyższa (np. Skarbiec Global High Yield, NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego) potrafią znacząco odbiegać na plus w okresach dobrej koniunktury na tym rynku. Z drugiej jednak strony kompozyt składający się z obligacji krajowych w pewnym stopniu łagodzi wahania jednostki i zmniejsza wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Negatywnie na obraz produktu wpływa natomiast aspekt kosztowy – z perspektywy krajowego inwestora produkt wiąże się z wyższym niż u konkurencji kosztem (tak w przypadku opłaty manipulacyjnej jak i za zarządzaniem). Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z produktem ciekawym i wyróżniającym się na polskim rynku. Utrzymujemy naszą wysoką opinię na temat tego produktu i dotychczasową notę w postaci 4 gwiazdek.


Paweł Bystrek, Ewa Bartosiak
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Wysoki udział jednostek funduszy zagranicznych przekłada się na wysoka płynność portfela.
  • Wyraźne rozproszenie ryzyka korporacyjnego pojedynczych emitentów.
  • Elastyczne podejście zarówno do jakości kredytowej, jak i alokacji geograficznej może uodparniać portfel na lokalne zawirowania rynkowe.
  • Mało konkurencyjne koszty towarzyszące inwestycji.
  • W przypadku dobrej koniunktury na światowych rynkach high yield krajowy kompozyt może utrudniać rywalizację z konkurentami.

TAGI:

fundusze dłużne globalne High Yieldratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę