Raport IZFiA: polski rynek na tle Europy

01.06.2020 | analizy.pl
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała raport dotyczący polskiego rynku funduszy w 2019 r. Prezentujemy jedną z sekcji, dotyczącą polskiego rynku na tle Europy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała raport dotyczący rynku funduszy w Polsce i w Europie w 2019 r. Współtwórcą raportu są Analizy Online S.A. Cały raport można pobrać na stronie IZFiA.
 

Świetny rok dla funduszy inwestycyjnych w całej Europie 

Rok 2019 przyniósł wysoki wzrost aktywów europejskich funduszy inwestycyjnych we wszystkich 28 krajach zrzeszonych w EFAMA (European Fund and Asset Management Association), przy czym w przypadku Polski dynamika aktywów była na jednym z niższych poziomów. Wartość środków zgromadzonych w funduszach UCITS i AIF wyniosła 17,7 bilionów euro, czyli o 2,5 biliona euro więcej niż przed rokiem (+17%). Najbardziej, bo o co najmniej 30%, wzrosły aktywa w Turcji, Szwajcarii, Cyprze i na Malcie, a w funduszowych „rajach regulacyjnych” – Luksemburgu i Irlandii – o kolejno 16% i 26%.

Aktywa europejskich funduszy inwestycyjnych rosły z dwóch powodów. Po pierwsze, 2019 rok był jednym z najlepszych w tym wieku dla globalnych rynków akcji. Indeksy w Stanach Zjednoczonych, krajach Europy Zachodniej i na wielu giełdach krajów wschodzących rosły o co najmniej kilkanaście procent. Do tego spadały rentowności, a więc rosły ceny obligacji skarbowych, co windowało wyceny środków zgromadzonych w funduszach dłużnych.

Drugim powodem wzrostu wartości aktywów był wysoki bilans sprzedaży funduszy. Napływy na poziomie 546 mld euro netto to niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Popularnością cieszyły się jednak przede wszystkim fundusze dłużne i rynku pieniężnego. Inwestorzy spodziewali się bowiem, że nadchodzące spowolnienie gospodarcze i działania banków centralnych będą oznaczać dalsze łagodzenie polityki pieniężnej (np. poprzez obniżki stóp procentowych), co sprzyja inwestowaniu w fundusze obligacji. Z dala za to trzymano się od rozgrzanych rynków akcji – w 2019 roku odnotowano 30 mld euro odpływów netto z funduszy o takiej strategii.

W Polsce jest podobnie – aktywa rosły, ale przede wszystkim w funduszach dłużnych i mieszanych. W funduszach akcji, trzeci rok z rzędu, wartość aktywów była niższa niż 12 miesięcy wcześniej.
 

Inwestujemy inaczej niż reszta Europy

Polacy oszczędzają i inwestują przede wszystkim w sposób jak najbardziej bezpieczny. Wspomniany wysoki udział depozytów i gotówki to jedno, z drugiej strony, wśród funduszy inwestycyjnych zdecydowanie największą kategorią są strategie dłużne (w jej ramach od stycznia 2019 roku mieszczą się również dawne fundusze gotówkowe i pieniężne). To wyróżnia nasz kraj na tle innych rynków na Starym Kontynencie.

Aktywa
 
Szczególnie w oczy rzuca się dysproporcja pomiędzy udziałem funduszy akcji i obligacji. W Polsce tylko co piąta złotówka jest ulokowana w strategiach akcyjnych, podczas gdy w Europie jest to średnio prawie 40%, a w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania ponad połowa aktywów to właśnie fundusze akcji. Podobne dysproporcje występują na kilku innych rynkach o znacznie mniejszych aktywach, tj. w Turcji, na Słowacji, w Rumunii czy Chorwacji. Dużym rynkiem, na którym ponad połowa środków (55%) ulokowana jest w funduszach o niskim poziomie ryzyka (fundusze obligacji i pieniężne) jest Francja. Tak duża dysproporcja pomiędzy funduszami akcji a obligacji w Polsce to wypadkowa co najmniej kilku czynników.

Po pierwsze słabych na tle świata wyników polskiej giełdy. Po drugie stosunkowo niskiej świadomości finansowej Polaków. Po trzecie, bolesnych doświadczeń inwestorów, którzy lokowali pieniądze w fundusze akcji polskich na szczycie hossy w 2006 i 2007 roku. Po czwarte, niestety, afer dotyczących produktów inwestycyjnych lub quasi-inwestycyjnych (Amber Gold, UFK czy obligacje GetBack). Pozytywną strukturalną zmianą mogą być jednak PPK, w ramach których pieniądze kilku milionów Polaków będą inwestowane za pośrednictwem funduszy zdefiniowanej daty, a te w dużej mierze będą inwestować na rynkach akcji.

TAGI:

IZFiA

Popularne


zobacz także

↑ na górę